Bli medlem


Medlemsavgiften är 10 €/år. Som medlem får du information om händelser, träffar och annat och understöder samtidigt kamratföreningens verksamhet. Information skickas i första hand till medlemmarna via e-post, information kan även skickas från SÖU kring händelser som kan intressera föreningens medlemmar.

Föreningen är i första hand till för tidigare aktiva inom rörelsen (SÖU, FSU eller den lokala ungdomsföreningen), alla är dock varmt välkomna förrutom sådana som ännu har förtroendeuppdrag inom SÖU eller är i tjänsteförhållande där.

Skriv siffran 5 med bokstäver: