Klockars Online

Projektet Klockars Online går ut på att göra förbundets rika arkivmaterial mer tillgängligt.

Genom att digitalisera, katalogisera och indexera bilder och dokument ska materialet från förbundets grundade år 1906 fram till dags dato bevaras för framtiden och bli mer sökbart. Förhoppningen är att materialet kan användas som underlag till pjäser, utställningar, historiker och så vidare.

Fotoarkivet med över 5000 digitaliserade foton finns HÄR.

Vi håller också på att digitalisera Österbottniska Posten som började ges ut av SÖU år 1968. Tidningsarkivet finns HÄR.

Mer info & kontakuppgifter på SÖU:s hemsida.

Projektet finansieras av Aktion Österbotten, med egenfinansieringsdel från Svenska Kulturfonden.