SÖU har under åren engagerat en uppsjö av människor i Österbotten. Trots att man avslutat sitt värv inom organisationen finns ändå intresse av att nätverka och få insyn i dagens verksamhet. För att svara mot detta behov har vi bildat en kamratförening.

Föreningen ger tidigare aktiva möjlighet att träffas och nätverka under lättsamma former.