Kamratföreningens styrelse 2021

Pia Gammal, ordförande (pia.gammal@gmail.com)

Sune Glader, viceordförande

Kjell Kankaanpää, sekreterare

Gunilla Lillbacka

Johan Häggblom

Jens Juthström

Daniel Forsman

Niclas Sandnabba

Utanför styrelsen
Jenny Nyman, kassör

Besök gärna föreningens Facebooksida!

 

S.Ö.U:s Kamratförening och föreningens stiftelseurkund undertecknades 25.2.2016. Mats Brandt valdes enhälligt till ordförande och övriga närvarande blev föreningens första styrelse. Föreningen är till för tidigare aktiva inom förbundet och rörelsen samt för att understöda SÖU och dess föreningar. Från vänster Kjell Kankaanpää, Pär Särs, Pia Sand, Mats Brandt, Sune Glader, Annika Joupers-Ekblom och Johan Asplund.