Bakgrund

SÖU har under åren engagerat en uppsjö människor i Österbotten. Trots att man avslutat sitt värv inom regionorganisationen finns ändå intresse av att nätverka och få insyn i dagens verksamhet som omfattar hela svenska Österbotten. För att svara mot detta behov har en kamratförening grundats 2016.


Verksamhet

Kamratföreningens uppgifter under 2021 är:

- Att befrämja föreningens syfte
- Att förvalta förbundets historia
- Vara behjälplig i samband med historiker och motsvarande
- Söka extern finansiering för jubileum och motsvarande
- Fungera som organ för utlåtande för förbundets hedersmärken och hedersmedlemmar
- Fungera som ambassadörer i samband med uppvaktningar och motsvarande
- Hedra minnet av rörelsens grundare Johannes Klockars
- Utveckla hemsida, e-postlista
- Upprätthålla ett medlemsregister
- Ger ut ett elektroniskt infobrev om föreningen, grundandet och hur man kan stöda föreningen och SÖU:s syften
- Ordna kamratträffar
 

Särskilda evenemang och aktiviteter 2021

I slutet av året ordnas en kamratträff om pandemiläget så tillåter. Kamratträffen ordnas i Karperö Uf:s bastuavdelning. Under kvällen kokar man god mat tillsammans och badar bastu.

Kamratföreningen kommer att erbjuda mentorskap till föreningar som har behov av hjälp. I kamratföreningen finns personer som har lång erfarenhet av föreningsliv och kan därmed stöda dem som stöter på problem.

Hemsidan och Facebooksidan uppdateras.